Wat Is Mediation?

Wat is mediation?

Mediation is eigenlijk het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat het sneller gaat en dat een conflict niet door een rechter wordt beslist maar dat jezelf de regie houdt.  Daarom is mediation in veel gevallen ook goedkoper. Uit onderzoek van de Raad van Rechtsbijstand en het Juridisch Loket blijkt, dat meer dan 65% van de kwesties mediation binnen vijftien weken is afgerond. En in meer dan driekwart van de gevallen zijn betrokken partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang beide partijen bereid zijn om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation een goede kans van slagen.

Doordat jezelf en de andere partij met de oplossing komen, is deze ook duurzamer dan een uitspraak van de rechter.  De kans dat de afspraken stand houden en dat een redelijke verstandhouding mogelijk blijft is na een succesvolle mediation dan ook veel groter dan bij een rechtsgang.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation kom je samen met de andere partij tot een oplossing. Het gaat er daarbij niet om de vraag wie gelijk heeft of wie de “schuldige” is, maar om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen  aanvaardbaar is. Zolang jullie beiden bereid zijn om samen naar een oplossing te zoeken, heeft mediation een goede kans van slagen.